Uitsluitingscriteria

Elon biedt diverse behandelingen aan kinderen (PMKT, dramatherapie, speltherapie) en diverse trainingen. Daarnaast bieden wij begeleiding in opvoedkundige situaties in de vorm van opvoedondersteunende gesprekken nav de observaties uit de behandeling en systeemgesprekken.

Uiteraard kan het voorkomen dat wij niet de juiste praktijk zijn om hulp te bieden. Wij bieden behandeling aan kinderen van 4-12 jaar (in overleg ook aan kinderen van 3,5 of 13-15 jaar afhankelijk van de ontwikkeling van het kind) als het gaat om vaktherapie en zwangeren en kinderen van 0-9 jaar aan als het gaat om Theraplay. Trainingen gaan in overleg, leeftijdscategorieën zijn hiervoor te vinden op de webpagina.

Wij bieden geen hulpverlening als de zorgvraag te zwaar of te complex is of wanneer een cliënt bepaald gedrag vertoont.

Aan de volgende cliënten kunnen wij helaas geen zorg bieden:

 • Crisisgevoelige/suïcidale cliënten. Is er sprake van een spoedgeval, dan kunt u het beste contact opnemen met uw (dienstdoende) huisarts. Onze therapeuten zijn niet 24/7 bereikbaar, wij hebben ook geen crisisdienst.
 • Clienten met een IQ onder de 80, in overleg kan er eventueel spelbegeleiding geboden worden. Therapie zelf is vaak niet passend in onze praktijk.
 • LVB-ouders, tenzij er een integraal hulpaanbod geboden kan worden (bijvoorbeeld tegelijk IAG/begeleiding ouder)
 • Kinderen met eetproblematiek (tenzij in behandeling elders voor deze problematiek, dan in overleg)
 • Ouders met verslavingsproblematiek
 • Ouders met agressieproblematiek of ouders die therapeut onder druk zetten (telefonisch of per email bijvoorbeeld vanwege omgangsregeling, uitkomst observatie, etc), stalken, etc.
 • Ouders of kinderen met ernstige persoonlijkheidsstoornis
 • Hulpverlening in gedwongen kader waarbij ouders niet gemotiveerd zijn om verandering te bewerkstelligen voor hun kind
 • Echtscheidingsproblematiek waarbij ouders in  (hoog) conflict zijn (Wij kunnen in dat geval slechts proberen een veilige haven te creëren waar het kind zich kan uiten. Aan verwerking kan veelal niet gewerkt worden op zo’n moment)
 • Clienten die zich herhaaldelijk niet aan de  gezamenlijk gemaakte afspraken houden (zoals op de afgesproken tijd komen)
 • Cliënten die zich niet voldoende verstaanbaar kunnen maken in Nederlands of Engels.

De huisarts of het wijkteam/sociaal team kan u doorverwijzen naar een instelling die passende zorg kan bieden.