Kosten en vergoedingen

Kosten

U kunt direct zonder verwijzing van de huisarts of het wijkteam aanmelden. De kosten voor een traject bij Elon komen dan voor uw eigen rekening.

Activiteit

Prijs

Intakegesprek/Sessie/oudergesprek/verslaglegging voor cliënten die vallen onder de jeugdwet of vergoedingsregeling (bijv letselschade).

€ 98,- (excl. reiskosten)

Intakegesprek/Sessie/oudergesprek/verslaglegging voor cliënten die niet onder de jeugdwet vallen/particulieren.

€ 89,- (excl. reiskosten)

Training Rots en Water  (8 lessen)

€ 199,-

Training Rots en Water per klas

Op aanvraag

Alle prijzen zijn inclusief BTW (indien van toepassing) , maar exclusief kilometervergoeding en reistijdvergoeding. Deze tarieven zijn geldig voor particulieren die buiten de jeugdwet vallen. Cliënten die binnen de jeugdwet vallen, geldt een tarief voor dat voor de jeugdwet geldend is. Voor vergoedingen op basis van PGB/gemeente, etc. geldt daarom ook het tarief á € 98,- per uur.

Een traject duurt over het algemeen zeker een aantal maanden (echter geheel afhankelijk van de problematiek). Als u wilt aanmelden is het goed om te beseffen dat u zich hieraan commiteert (wekelijkse afspraken voor enkele maanden).

Aanmelden of vragen

Heeft u vragen over de mogelijkheden voor uw specifieke geval, of wilt u een aanmelding doen? Of onze aanmeldpagina vindt u meer informatie en kunt u makkelijk contact met ons opnemen

Vergoedingen

De jeugdhulp bij Elon kan ook worden vergoed door middel van een verwijzing van het wijkteam (trainingen dus niet!). Ouders hoeven hierbij geen eigen bijdrage te betalen.

Elon is gecontracteerd voor de volgende gebieden (in onderaanneming);
Rotterdam (in zijn geheel), Hoek van Holland, Maassluis, Vlaardingen, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Hellevoetsluis, Westvoorne, Brielle, Goeree-Overflakkee, Pernis, Rozenburg, Krimpen a/d IJssel en Capelle a/d IJssel. Dit is mogelijk tot het budgetplafond is bereikt. Wij hebben dan vaak nog wel plaats, maar dit is dan op PGB-basis of particulier.

Als u een verwijzing heeft vanuit één van de bovenstaande gebieden/woonplaatsen wordt het traject bij Elon in zijn geheel vergoed (m.u.v. de trainingen!).

In Delft hebben wij een samenwerking met Mentaal Beter voor SGGZ. Ook werken in onderaanneming bij andere gecontracteerde partijen is mogelijk (of op PGB).

Als u uit een andere woonplaats komt en vanuit de gemeente een verwijzing heeft voor speltherapie en hiervoor een PGB heeft ontvangen, kunt u het traject hieruit bekostigen. Hierbij geldt het uurtarief jeugdwet à € 98,- per uur.

Sommige verzekeraars vergoeden een deel van de kosten voor een traject waarbij  speltherapie een onderdeel is, voor particulieren. Speltherapie zit niet in het basisaanbod van de verzekering en valt dus niet onder de verzekeringswet, maar onder de jeugdwet als onderdeel van een groter traject! Wel wordt het soms vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.  U kunt zelf in uw verzekeringspolis nagaan in hoeverre speltherapie vergoed wordt. Speltherapie maakt deel uit van het aanvullend pakket. Of u in aanmerking komt voor een vergoeding kunt u vinden op de website Zorgwijzer.nl.  Elon is niet altijd even makkelijk te vinden, maar als er vergoeding is voor speltherapie, is deze er altijd ook voor Elon!