Kosten en vergoedingen

Kosten

Behandeling bij Elon wordt vergoed door middel van een verwijzing van de huisarts of het wijkteam (trainingen dus niet!). Ouders hoeven hierbij geen eigen bijdrage te betalen.
Elon is gecontracteerd voor de volgende gebieden (in onderaanneming);
Rotterdam (in zijn geheel), Hoek van Holland, Maassluis, Vlaardingen, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Hellevoetsluis, Westvoorne, Brielle, Goeree-Overflakkee, Pernis, Rozenburg, Krimpen a/d IJssel en Capelle a/d IJssel. Dit is mogelijk tot het budgetplafond is bereikt.

Ook in gemeente Haaglanden hebben wij een samenwerking met een hoofdaannemer waardoor SGGZ vergoed zou kunnen worden mogelijk. Neem voor de voorwaarden hierover contact met ons op. Onder Haaglanden valt; Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Voor alle overige plaatsen dan bovengenoemd (en waar we geen contract voor hebben) kunnen kinderen terecht op basis van PGB. Staat uw woonplaats/gebied er niet bij en/of wordt de zorg niet vergoed, dan kunt u particulier terecht bij ons. Hiervoor gelden onderstaande tarieven.

Activiteit Prijs
Intakegesprek/Sessie/oudergesprek/verslaglegging voor cliënten die vallen onder de jeugdwet of vergoedingsregeling (bijv letselschade). € 89,- (excl. reiskosten)
Intakegesprek/Sessie/oudergesprek/verslaglegging voor cliënten die niet onder de jeugdwet vallen/particulieren. € 75,- (excl. reiskosten)
Training Rots en Water  (8 lessen) € 199,-
Training Rots en Water per klas Op aanvraag
Training Ik leer leren (5 lessen, incl. werkboek) € 215,-

Alle prijzen zijn inclusief BTW (indien van toepassing) , maar exclusief kilometervergoeding en reistijdvergoeding. Deze tarieven zijn geldig voor particulieren die buiten de jeugdwet vallen. Cliënten die binnen de jeugdwet vallen, geldt een tarief voor dat voor de jeugdwet geldend is. Voor vergoedingen op basis van PGB/gemeente, etc. geldt daarom ook het tarief á € 89,- per uur.

Speltherapie op locatie is momenteel niet mogelijk.

De observatieperiode in speltherapie duurt 4-5 sessies, daarna volgt een oudergesprek en een verslag. Gemiddeld evalueren we na 20 sessies  (inclusief een verslag) en kijken we of we kunnen afronden of dat er meer nodig is. De afronding duurt 2-3 sessies waarna er een eindverslag volgt.  Een exact aantal van de spelsessies is niet te noemen. Dit is afhankelijk van de situatie en het kind.

Vergoedingen

Als u een verwijzing heeft vanuit één van de bovenstaande gebieden/woonplaatsen wordt de behandeling bij Elon in zijn geheel vergoed (m.u.v. de trainingen!).

Als u uit een andere woonplaats komt en vanuit de gemeente een verwijzing heeft voor speltherapie en hiervoor een PGB heeft ontvangen, kunt u speltherapie hieruit bekostigen. Hierbij geldt het uurtarief jeugdwet à € 89,- per uur.

Veel verzekeraars vergoeden een deel van de kosten voor speltherapie. U kunt zelf in uw verzekeringspolis nagaan in hoeverre speltherapie vergoed wordt. Speltherapie maakt deel uit van het aanvullend pakket. Of u in aanmerking komt voor een vergoeding kunt u vinden op de website Zorgwijzer.nl. Elon is niet altijd even makkelijk te vinden, maar als er vergoeding is voor speltherapie, is deze er altijd ook voor Elon!

Het VGZ Rotterdampakket is  er per 2017 voor inwoners van Rotterdam met een inkomen tot 130% van het minimumloon. Vanuit het Rotterdampakket krijgt u tot 440 euro per kalenderjaar aan alternatieve zorg vergoed.  Voor meer informatie zie https://www.vgz.nl/rotterdam

Inschrijving en registraties

Elon is aangesloten en/of geregistreerd bij verschillende instanties. Dit stelt Elon in staat haar diensten te leveren zoals dit op dit moment gebeurd. Hieronder volgt een overzicht van inschrijvingen en registraties met bijbehorende registratienummbers

instantie Registratienummer
Federatie vaktherapeutische beroepen 108894
Nederlandse vereniging voor speltherapeuten L001851
AGB code Elon voor zorgverzekering/PGB 90063037
AGB code Ilse Stelma 90047601
AGB code Elon voor WMO/jeugdwet 8102322
KVK nummer 68648014
SKJ registratie jeugdzorgwerker 110012685
RBCZ 180002R

Algemene voorwaarden

Op alle diensten die Elon aanbiedt zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Privacyverklaring

Elon hanteert de volgende privacyverklaring.

Als het niet naar wens verloopt

Voor het geval dat de zorg die u van Elon ontvangt niet naar wens is en het lukt niet om dit in overleg op te lossen, is er een klachtenregeling. Elon is hiervoor bij verschillende instanties aangesloten.