Speltherapie bij Elon

Wat is speltherapie?

Speltherapie is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven.

Spel is de taal van het kind.

Vragen of interesse?

Wilt u zich aanmelden voor speltherapie bij Elon? Op onze aanmeldpagina vindt u meer informatie over de specifieke mogelijkheden in uw situatie en de mogelijkheid om contact met ons op te nemen.

Voor wie is het?

Wanneer (ingrijpende) gebeurtenissen of (psychische) problemen de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie spelenderwijs een oplossing bieden voor kinderen.

Er kan aan de volgende problemen gedacht worden:

Problemen met het uiten van gevoelens zoals, boosheid, angst en verdriet

  • Te weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld
  • Last van nare gebeurtenissen, nachtmerries, angsten, trauma’s
  • Hechtingsproblemen
  • Moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenootjes, niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag
  • Moeilijkheden in de omgang met volwassenen, gedragsproblemen,  slecht luisteren

Hoe werkt speltherapie?

De therapie vindt altijd plaats als onderdeel van een groter traject. Bijvoorbeeld als onderdeel van een traject in samenwerking met SGGZ of als onderdeel van een traject bij Elon waarbij ook bijvoorbeeld opvoedondersteuning en/of systemische gesprekken worden ingezet. Daarbij proberen we zoveel mogelijk het netwerk te betrekken door bijvoorbeeld ook schoolobservaties uit te voeren, in gesprek te gaan met school en ander netwerk. De therapie vindt plaats in een spelkamer. Die is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen: verkleedspullen, gezelschapsspellen, een zand- en watertafel, poppen, dieren, voertuigen, teken- en knutselmateriaal, bouwmaterialen, etc.

De speltherapeut heeft alle aandacht voor het kind en bouwt met hem of haar een vertrouwensrelatie op. Het opbouwen van deze relatie is een proces wat een een paar weken kan duren.

De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en speelt hierbij soms ook. Aansluiten bij de initiatieven van het kind is hierbij belangrijk voor de speltherapeut om zo ‘speeltaal’ van het kind te leren begrijpen en ondersteuning te geven bij het uiten en verwerken van problemen. De speltherapeut heeft een empathische en accepterende  grondhouding en is voorspelbaar.

 

 

In Delft en Rotterdam

Elon heeft de beschikking over 2 praktijkruimten. Elon heeft namelijk zowel een praktijk in Delft als in Rotterdam.