Klachtenregeling

Wij doen onze uiterste best om kwalitatieve goede hulp te bieden. Hoewel wij er vanuit gaan dat een ieder zich vrij voelt om een klacht te delen met ons, willen we je toch op het volgende wijzen.

Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, ook wanneer je onverhoopt niet tevreden bent over onze zorg, zijn wij aangesloten bij ‘Klachtenportaal Zorg’.

Lukt het niet de klacht samen met uw zorgverlener naar tevredenheid op te lossen, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de directie van Elon. Komt u er alsnog niet gezamenlijk uit met ons, dan kunt u terecht bij ‘klachtenportaal zorg’.

Klachtenportaal Zorg

Klachtenportaal Zorg helpt bij het op de juiste wijze indienen en afhandelen van uw klacht. Op hun website is informatie te vinden over de stappen die genomen kunnen worden indien u ontevreden bent over de geleverde zorg.

Klachtenportaal Zorg
Westeinde 14A
1601 BJ Enkhuizen