Psychomotorische kindertherapie bij Elon

Psychomotorische kindertherapie (PMKT) is een ervaringsgerichte therapie. De therapie stimuleert de sociaal- emotionele ontwikkeling door de bewustwording van gedrag, gevoel, gedachtes. Dit wordt gedaan door de cliënt in de ervaring te zetten middels sport en spel en al doende te leren. Door nieuwe tools en inzichten kan de cliënt deze oefenen en leren om met moeilijkheden om te gaan.

Voor wie is psychomotorische therapie?

Voor kinderen vanaf 7 jaar kan psychomotorische therapie worden ingezet met verschillende hulpvragen:

  • Omgaan met moeilijke emoties, zoals verdriet, boosheid en angst
  • Het stimuleren van zelfvertrouwen
  • Het ontwikkelen van weerbaarheid
  • Het reguleren van spanning en/of boosheid
  • Het stimuleren van sociale vaardigheden, zoals bijvoorbeeld contact maken en samen spelen.

Hoe werkt psychomotorische therapie?

Psychomotorische therapie vindt plaats in een gymzaal. De therapeut werkt samen met het kind door verschillende actieve en rustige spellen, afgestemd op de hulpvraag. De therapeut werkt aan een vertrouwensband met het kind. De therapeut observeert het gedrag en geeft tools en handvaten om met de hulpvraag om te gaan. Ouders worden bij dit proces betrokken. Middels een Ouder&Kind les leert een kind de tools en handvatten in een andere context te oefenen.

De therapie vindt altijd plaats als onderdeel van een groter traject. Bijvoorbeeld als onderdeel van een traject in samenwerking met SGGZ of als onderdeel van een traject bij Elon waarbij ook bijvoorbeeld onderzoek, opvoedondersteuning en/of systemische gesprekken worden ingezet. Daarbij proberen we zoveel mogelijk het netwerk te betrekken door bijvoorbeeld ook schoolobservaties uit te voeren, in gesprek te gaan met school en ander netwerk.

Vragen of interesse?

Heb je vragen of wilt u een kind aanmelden voor PMKT bij Elon. Op onze aanmeldpagina vindt u meer informatie over de specifieke mogelijkheden in uw situatie en de mogelijk om contact met ons op te nemen.