Aanbod

Aanbod

Elon biedt zorg in verschillende gebieden. Deze zorg wordt altijd geboden door opgeleide (geregisteerde) hulpverleners. De therapie die u op de website kunt vinden, vindt altijd plaats als onderdeel van een groter traject. Bijvoorbeeld als onderdeel van een traject in samenwerking met SGGZ of als onderdeel van een traject bij Elon waarbij ook bijvoorbeeld onderzoek, opvoedondersteuning en/of systemische gesprekken worden ingezet. Daarbij proberen we zoveel mogelijk het netwerk te betrekken door bijvoorbeeld ook schoolobservaties uit te voeren, in gesprek te gaan met school en ander netwerk. Wij zetten nooit los alleen maar vaktherapie in!

Kwaliteit is voor ons belangrijk. Naast ons HKZ-keurmerk zorgen wij er ook voor dat onze therapeuten nascholingen en supervisie volgen. Daarnaast ontvangen onze vaktherapeuten werkbegeleiding/supervisie intern van onze orthopedagogen/psycholoog.