Systemisch werken in het gezin

Als het de ouders goed gaat, gaat het kind het ook goed. Dan is het kind vrij en onbelast.

Gaat het niet goed met de ouders? Dan zal het kind uit liefde en loyaliteit naar de ouders, voor de ouders willen zorgen.

Het kind zal vanuit magische liefde van alles doen om er voor te zorgen dat het de ouders goed zal gaan. Het kan zover gaan dat het kind ook werkelijk ziek wordt.

Verstoring van het evenwicht

Het leven kan niet ten volle geleefd worden als het natuurlijke evenwicht van het systeem verstoord is. Het systeem doet er zelf alles aan om het evenwicht weer terug te krijgen. Dat kan betekenen dat dynamieken door verschillende generaties heen worden herhaald.

Dit zal zich herhalen tot het moment dat dat, wat buitengesloten werd of vergeten is, weer ingesloten wordt in het systeem.

Vragen of interesse?

Heb je vragen of wilt u zich aanmelden voor Systemisch werken bij Elon. Op onze aanmeldpagina vindt u meer informatie over de specifieke mogelijkheden in uw situatie en de mogelijk om contact met ons op te nemen.

Deze coaching is los te boeken of in een serie van meerdere bijeenkomsten.

Het is géén voorwaarde om een kind in therapie te hebben bij Elon. Uiteraard kunnen deze (ouder)gesprekken ook gelijktijdig met het therapietraject van uw kind plaatsvinden.

Je gezin of familie als systeem

Vanuit de theorie van systemisch kijken, is een familie een systeem. Een mooi beeld is een tafel met 4 poten. Met daarbovenop een groot cadeau dat wacht om uitgepakt te worden. Het cadeau kan uitgepakt worden als de tafel stevig staat, als er inderdaad 4 poten zijn, voor het evenwicht.

Elk van die poten staat voor een peiler van systemisch kijken. Het cadeau staat voor het leven.

De ‘tafelpoten’ staan voor:

  1. In de familie (het systeem) heeft iedereen een eigen plek.
  2. Er is een ordening van groter of kleiner en een ordening in ouder of jonger.
  3. Dat betekent ook: iedereen hoort erbij.
  4. De laatste ‘tafelpoot’ is de balans in geven en nemen: de groten geven, de kleinen ontvangen.

Systemisch werken als middel - hoe werkt dat?

Om meer inzicht te krijgen, is systemisch werken een mooi middel dat kijkt naar het individu als onderdeel van een groter geheel.

Deze manier van werken maakt de verstoring in het systeem zichtbaar en wil de onderliggende verhoudingen zoveel mogelijk herstellen. Dit zal een nieuwe stimulans geven aan het doorbreken van die patronen in het heden en heeft invloed op het individu en het systeem.

In deze manier van werken neemt ‘ervaren’ een groter deel in dan ‘praten over’.

Dit ervaren vindt o.a. plaats door gebruik te maken van een opstelling of constellatie. Een opstelling is een visuele (3D) weergave van een situatie, met behulp van poppetjes, blokjes of door middel van het werken met posities innemen op de grond, zichtbaar door gebruik van matjes. In een grotere groep kunnen ook andere deelnemers een plek innemen om die te representeren.

Wat levert deze manier van werken mij op?

Daar waar volwassenen durven te kijken naar hun eigen systeem van herkomst, brengen ze ook heling in het systeem van hun kind. Of die kinderen nog jong zijn, of inmiddels al zelf volwassen.

Systemische coaching betekent inzicht in de huidige niet werkende patronen naar wel kloppende ordening. Met als uitkomst dat er helderheid ontstaat, opluchting voelbaar is en er nieuwe keuzemogelijkheden oplichten.

Hoe ziet een sessie er uit?

Coaching op basis van systemisch werken vindt plaats met volwassenen.

Een begeleidingssessie neemt gemiddeld 1,5 a 2 uur in beslag. We starten met het zoeken naar de vraag die er momenteel speelt. Daarna werken we verder door middel van een opstelling. In de afronding is er tijd om inzichten te delen en te beschrijven wat vanuit deze begeleiding mee naar huis genomen wordt. Het kan goed voorkomen dat de ervaring nog tijd nodig heeft om te landen, zodat op een later moment de spreekwoordelijke kwartjes zullen vallen.