Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van geleverde zorg is van cruciaal belang. Om deze kwaliteit te waarborgen is Elon aangesloten en geregistreerd bij verschillende instanties. Dit stelt Elon in staat haar diensten te leveren zoals dit op dit moment gebeurd. Hieronder volgt een overzicht van waar Elon en/of haar medewerkers bij zijn geregistreerd en aangesloten.

HKZ

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Elon en de toepassing daarvan voldoet aan de normen zoals neergelegd in het HKZ-certificatieschema Kleine Organisaties, versie 2021.

Dit is toegekend voor het toepassingsgebied: “Het bieden van behandeling en opvoedhulp aan kinderen en volwassenen”.