Marijke Mutters

Mijn naam is Marijke Mutters. Ik ben als kinder- en jeugdpsycholoog /GZ-psycholoog verbonden aan Elon.

Tijdens en na mijn studie ben heb ik me gespecialiseerd in speltherapie volgens de methode Beeldcommunicatie. Ik ben nog steeds onder de indruk hoe goed kinderen in beelden (spel, tekeningen, verhalen of rollenspel) zich heel treffend kunnen uiten over wat hen dwars zit. Samen met het verhaal van ouders kan dan gezocht worden naar oplossingen.

Ik ben ruim 30 jaar werkzaam in de jeugdhulpverlening: 24 uurs zorg, dagbehandeling(MKD), Behandel-en-onderwijssetting voor kleuters. Daar heb ik veel onderzoek gedaan naar de aard van ontwikkelingsproblemen bij kinderen: diagnostiek naar ASS, ADHD, hechtingsproblematiek en trauma. Ik heb ervaren hoe ingewikkeld het voor ouders is als het gewone opvoeden niet werkt en hun kind meer nodig heeft. Dit is nog lastiger wanneer ouders vanuit hun jeugd zelf tekorten hebben ervaren. Voor mij is de behandeling van een kind onlosmakelijk verbonden met betrokkenheid en nauwe samenwerking met ouders/gezin en het bredere netwerk. Van daaruit kan naar een oplossing gezocht worden. Ik wil graag helpen om krachten in het gezin te benutten.

In 2013 ben ik de opleiding Theraplay® en vervolgens ook EMDR gaan doen. In mijn werk als Theraplay® practitioner heb ik een nieuwe passie gevonden. Theraplay® is een geweldige methodiek om op een speelse, niet verbale manier te werken aan herstel bij een kwetsbare ouder-kind relatie. Het samenspel en plezier dat in deze behandeling ervaren wordt, zorgt dat er weer nieuwe verbindingen gemaakt worden en gemiste ervaringen worden ingehaald. Een negatieve wisselwerking kan weer omgebogen worden. Soms is er meer nodig om nare ervaringen te verwerken. Dan kan EMDR voor een doorbraak zorgen in combinatie met speltherapie of Theraplay®.

Voor ouders en kinderen wil ik als persoon toegankelijk zijn. Ik heb plezier in mijn werk en hoop via Elon mijn steentje bij te dragen aan meer levensgeluk voor kinderen en hun gezin.