Ilse Stelma

Eigenaar, speltherapeut, Theraplay coach en trainer Rots en Water

Mijn naam is Ilse Stelma onder andere getrouwd, (pleeg)moeder, vriendin, zus, dochter, leerkracht, hulpverlener én speltherapeut. Ruim 13 jaar ervaring in het onderwijs in binnen- en buitenland, 9 jaar ervaring als hulpverlener en meer dan 8 jaar ervaring als speltherapeut. Vanaf 2018 heb ik mijn baan (als hulpverlener) die ik had naast de praktijk opgezegd. Als hulpverlener heb ik ruime ervaring met Signs of Safety, Signs of Wellbeing. Ik was met name aanwezig bij de cliënt thuis. De focus lag op het werken volgens Welzijn nieuwe stijl, het oplossingsgericht werken en het werken met sociale netwerkversterking. Nauw samenwerken met andere hulpverleningsinstanties en gemeenten is belangrijk daarbij . Daarnaast richt je je als IAH’er ook op het omgaan met de gevolgen van een psychisch of psychosociaal probleem bij kinderen, jongeren en volwassenen.

Opvoedingsproblematiek en psychische problematiek vormden het grootste onderdeel in mijn werk met kinderen. Vanuit mijn expertise als speltherapeut kon ik diverse muzisch agogische middelen inzetten in de hulpverlening. Vanaf 2011 gaf ik ook speltherapie bij deze instelling. In 2018 heb ik ontslag genomen om mij helemaal op Elon te focussen.

Trainer Rots & Water en speltherapeut

In 2011 heb ik de opleiding als speltherapeut afgerond en heb ik bij de instelling waar ik werk de tak speltherapie opgezet en ben ik zelf uiteraard ook aan de slag gegaan als speltherapeut. In 2014 ben ik gecertificeerd rots- en watertrainer geworden. Sindsdien geeft Elon regelmatig trainingen Rots en Water.

Na al die jaren ervaring als speltherapeut en als rots – en watertrainer kwam het verlangen om een eigen praktijk op te starten. Inmiddels was ik echter zwanger van mijn tweede, dus het had even uitstel nodig. Maar begin 2017 is praktijk Elon ‘geboren’. In datzelfde jaar heb ik ook mijn opleiding MWD-jeugdzorg afgerond om zo mijn expertise aan te tonen. Ik ben ingeschreven bij diverse kwaliteitsregisters (FVB, NVVS, SKJ). Daarnaast volg ik met zeer grote regelmaat nascholing (onder andere Theraplay®, SNS, ‘Hechting de basis’, ‘Oplossingsgericht werken’, ‘Emotieregulatie’) om zo mijn expertise uit te breiden en up-to-date te houden.