Rots en water

Rots en Water bij Elon

  • Elon start een nieuwe training Rots en Water in Rotterdam op woensdag 14 oktober 2020. Voor kinderen van 4 t/m 8 jaar begint het om 13:30 uur en voor kinderen van 9 t/m 12 jaar om 14:45 uur. De training vindt plaats bij onze praktijk in Rotterdam. De training bestaat uit 8 lessen en vooraf is er een informatieavond voor ouders (zie data bij het inschrijfformulier). Bij enkele lessen mogen ouders aanwezig zijn. Wilt u uw kind hiervoor inschrijven? Gebruik dan het inschrijfformulier voor de training in Rotterdam.

Wat is Rots en Water

Rots en Water bij ElonRots & Water is een weerbaarheidstraining en een sociale vaardigheidstraining. Deze training is ontwikkeld door het Gadaku instituut. Het is bedoeld voor kinderen die meer voor zichzelf mogen leren opkomen of voor kinderen die juist hulp nodig hebben om zich te leren beheersen. Rots en Water is een wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek.

Wat doen we bij deze training?

Door spel en oefeningen worden kinderen zich bewust van hun eigen gedrag. Ze leren in welke situaties ze zich beter kunnen opstellen als rots of juist als water. Er wordt geoefend met samenwerken, spelen, concentreren, het aangeven van de eigen grenzen en het respecteren van de grenzen van anderen. Ook het leren omgaan met groepsdruk komt terug in de cursus.
Rots en Water training door Ilse Stelma

Rots en Water is ‘evidence based’

Het Rots en Waterprogramma is een ‘evidence based’ programma dat wetenschappelijk is onderzocht door het Trimbos Instituut in samenwerking met de Rutgers Stichting. Dit toonde significante, positieve resultaten aan. De website van Rots en Water biedt meer informatie over wetenschappelijk onderzoek.

Bij Elon werken we vanuit een christelijke levensvisie

Vanuit de christelijke visie die praktijk Elon kent, gebruiken wij Rots en Water zonder gebruik te maken van religieuze leringen. Het gaat binnen de training om weerbaar te worden door inzicht te bieden in eigen gedrag en dat van anderen. Met dit verworven inzicht in het eigen gedrag leren de kinderen vervolgens hierop te anticiperen.

Onze trainers

Praktijk Elon werkt met 2 trainers die Rots & Water geven. Naast Ilse Stelma worden er ook trainingen gegeven door Thelma van der Lugt.

Voor wie is deze training?

Het programma is bedoeld voor kinderen en jongeren die meer voor zichzelf op mogen komen. Ze kunnen met de cursus hun zelfvertrouwen vergroten. Of misschien hebben ze juist hulp nodig om zichzelf te beheersen.

De training kan ook ingekocht worden op scholen, naschoolse opvang (NSO), buitenschoolse opvang (BSO) en allerlei andere vormen van opvang en onderwijs. De training is geschikt voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar.

Wanneer zijn er weer trainingen?

Op regelmatige basis organiseren wij Rots & Water trainingen. Dit is natuurlijk altijd wel afhankelijk van het aantal aanmeldingen want Elon streeft er naar dat een training tenminste 5 deelnemers heeft en maximaal 8 deelnemers. Bij meer aanmeldingen zullen er trainingen volgen op latere tijdstippen.

Agenda

  • Woensdag 14 oktober 2020: Dit is de startdag van de training Rots en Water bij onze praktijk in Rotterdam. Deze vindt plaats op de woensdagmiddag. De groep van 4 t/m 8 jaar begint om 13:30 uur en de groep van 9 t/m 12 jaar om 14:45 uur. Lessen duren een uur. Op de inschrijfpagina voor de training in Rotterdam vindt u meer informatie over de data en heeft u ook de mogelijkheid om uw kind aan te melden.

Rots en Water trainingen voor particulieren

Er staat op dit moment weer een training gepland voor particulieren in Rotterdam maar Elon organiseert bij interesse ook trainingen in Delft, Wateringen of andere plaatsen in de omgeving. Voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. We werken altijd met kleine groepen om iedereen voldoende aandacht te kunnen geven maar het gevolg hiervan is dat het aantal deelnemers per training beperkt is.

Rots en Water training is actief

Rots en Water voor groepen, klassen en scholen

Voor scholen, naschoolse opvang (NSO) en buitenschoolse opvang (BSO) zijn er aparte arrangementen omdat deze de training per groep/klas kunnen volgen. Op een school kan de training eenvoudig in uw gymzaal plaatsvinden. Neem contact op voor meer informatie of om de mogelijkheden te overleggen.