Praktijk Elon

Praktijk Elon biedt speltherapie (ook mogelijk met gebruik van elementen van Theraplay ®), Rots & Water trainingen en cursussen voor particulieren en scholen bij u op locatie of in de praktijk. De mooie, huiselijke praktijk voor speltherapie (en elementen van Theraplay) bevindt zich aan de Bergselaan 66b in Rotterdam. Mocht u liever naar de praktijk toe komen, dan bent u welkom in Rotterdam. Gaat de voorkeur uit naar de speltherapeut op locatie? Dat kan! Bij u (of uw kind) op school, het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. Als er een geschikte ruimte beschikbaar is, komen wij naar u toe bij minimaal 2 aanvragen . Een gymzaal bij u in de buurt kan geschikt zijn als het gaat om een Rots & Water training. Het belangrijkste is dat de speltherapeut en het kind een prettige ruimte hebben om ongestoord te kunnen werken.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Eens per kwartaal stuurt Elon een nieuwsbrief. Meldt u nu aan voor onze nieuwsbrief om deze te ontvangen en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen bij en rondom Elon.

De praktijk

De naam Elon komt van  een boom die op een eik lijkt (de terebint). Het is een krachtige boom die beschutting biedt en diepgeworteld is. Hij heeft een sterke stam en ruwe bast. De schors geeft hars en terpentijn. De Elon is een altijd groene boom. De bladeren zijn glinsterend groen en aromatisch. Hij draagt noten in de vorm van druiven, die de echte terpentijn (spijsolie) opleveren. Daarnaast bereikt hij evenals onze eik een zeer hoge ouderdom.
Praktijk Elon hoopt de klanten die bij ons langs komen te versterken. Of dat nu in de wortel, de stam of in de vruchten is.
Elon betekent daarnaast ‘God heeft mij lief’. Iedereen is welkom in praktijk Elon, ongeacht levensovertuiging. Wij werken vanuit een christelijke visie en hopen iets mee te mogen geven van Gods liefde aan mensen door het werk wat we doen.

Wie ben ik

Mijn naam is Ilse Stelma onder andere getrouwd, (pleeg)moeder,  vriendin, zus, dochter, leerkracht, hulpverlener én speltherapeut. Ruim 13 jaar ervaring in het onderwijs in binnen- en buitenland, 9 jaar ervaring als hulpverlener en 7 jaar ervaring als speltherapeut. Vanaf 2018 heb ik mijn baan (als hulpverlener) die ik had naast de praktijk opgezegd. Als hulpverlener heb ik ruime ervaring met Signs of Safety, Signs of Wellbeing. Ik was met name aanwezig bij de cliënt thuis. De focus lag op het werken volgens Welzijn nieuwe stijl, het oplossingsgericht werken en het werken met sociale netwerkversterking. Nauw samenwerken met andere hulpverleningsinstanties en gemeenten is belangrijk daarbij . Daarnaast richt je je als IAH’er ook op het omgaan met de gevolgen van een psychisch of psychosociaal probleem bij kinderen, jongeren en volwassenen. Opvoedingsproblematiek en psychische problematiek vormden het grootste onderdeel in mijn werk met kinderen.  Vanuit mijn expertise als speltherapeut kon ik diverse muzisch agogische middelen inzetten in de hulpverlening. Vanaf 2011 gaf ik ook speltherapie bij deze instelling. In 2018 heb ik ontslag genomen om mij helemaal op Elon te focussen.

Het geven van speltherapie en Rots & Water

In 2011 heb ik de opleiding als speltherapeut afgerond en heb ik bij de instelling waar ik werk de tak speltherapie opgezet en ben ik zelf uiteraard ook aan de slag gegaan als speltherapeut. In 2014 ben ik gecertificeerd rots- en watertrainer geworden. Sindsdien geef ik deze trainingen in samenwerking met een andere praktijk.
Na al die jaren ervaring als speltherapeut en  als rots – en watertrainer kwam het verlangen om een eigen praktijk op te starten. Inmiddels was ik echter zwanger van mijn tweede, dus het had even uitstel nodig. Maar begin 2017 is praktijk Elon ‘geboren’. In datzelfde jaar heb ik ook mijn opleiding MWD-jeugdzorg afgerond om zo mijn expertise aan te tonen. Ik ben ingeschreven bij diverse kwaliteitsregisters (FVB, NVVS, SKJ). Daarnaast volg ik met zeer grote regelmaat nascholing (onder andere Theraplay®, SNS, ‘Hechting de basis’,  ‘Oplossingsgericht werken’, ‘Emotieregulatie’) om zo mijn expertise uit te breiden en up-to-date te houden.

Speltherapie en Rots & Water op locatie

Ik ben als ambulant speltherapeut en als trainer van Rots & Water werkzaam in Rotterdam, Delft, Den Haag, het Westland  en omstreken. Dit kan dus ook op locatie. Neem gerust contact op als u twijfelt of uw woonplaats daarbij hoort.