Elon

Elon biedt speltherapie (ook mogelijk met gebruik van elementen van Theraplay ®), Rots & Water trainingen en cursussen voor particulieren en scholen bij u op locatie of in de praktijk. De mooie, huiselijke praktijk voor speltherapie (en elementen van Theraplay) bevindt zich zich in Het klooster Oude Noorden aan de Ruivenstraat 81 te Rotterdam.  Gaat de voorkeur uit naar een training op locatie? Dat kan! Bij u (of uw kind) op school, het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. Als er een geschikte ruimte beschikbaar is, komen wij naar u toe. Het belangrijkste is dat de trainer en de kinderen een prettige ruimte hebben om ongestoord te kunnen werken. Speltherapie (en andere behandelvormen) vinden altijd plaats in de praktijk.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Eens per kwartaal stuurt Elon een nieuwsbrief. Meldt u nu aan voor onze nieuwsbrief om deze te ontvangen en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen bij en rondom Elon.

Wij zijn op zoek naar versterking in de praktijk!

We zijn al langere tijd op zoek naar versterking! Zie onze vacature op deze pagina en/of lees het iets uitgebreider hier. We komen graag in contact met u/jou!

De praktijk

De naam Elon komt van een boom die op een eik lijkt (de terebint). Het is een krachtige boom die beschutting biedt en diepgeworteld is. Hij heeft een sterke stam en ruwe bast. De schors geeft hars en terpentijn. De Elon is een altijd groene boom. De bladeren zijn glinsterend groen en aromatisch. Hij draagt noten in de vorm van druiven, die de echte terpentijn (spijsolie) opleveren. Daarnaast bereikt hij evenals onze eik een zeer hoge ouderdom.

Praktijk Elon hoopt de klanten die bij ons langs komen te versterken. Of dat nu in de wortel, de stam of in de vruchten is.

Elon betekent daarnaast ‘God heeft mij lief’. Iedereen is welkom in praktijk Elon, ongeacht levensovertuiging. Wij werken vanuit een christelijke visie en hopen iets mee te mogen geven van Gods liefde aan mensen door het werk wat we doen.

Wie zijn wij

Ilse Stelma

Ilse Stelma - Speltherapeut en trainer Rots en WaterMijn naam is Ilse Stelma onder andere getrouwd, (pleeg)moeder, vriendin, zus, dochter, leerkracht, hulpverlener én speltherapeut. Ruim 13 jaar ervaring in het onderwijs in binnen- en buitenland, 9 jaar ervaring als hulpverlener en 7 jaar ervaring als speltherapeut. Vanaf 2018 heb ik mijn baan (als hulpverlener) die ik had naast de praktijk opgezegd. Als hulpverlener heb ik ruime ervaring met Signs of Safety, Signs of Wellbeing. Ik was met name aanwezig bij de cliënt thuis. De focus lag op het werken volgens Welzijn nieuwe stijl, het oplossingsgericht werken en het werken met sociale netwerkversterking. Nauw samenwerken met andere hulpverleningsinstanties en gemeenten is belangrijk daarbij . Daarnaast richt je je als IAH’er ook op het omgaan met de gevolgen van een psychisch of psychosociaal probleem bij kinderen, jongeren en volwassenen.

Opvoedingsproblematiek en psychische problematiek vormden het grootste onderdeel in mijn werk met kinderen. Vanuit mijn expertise als speltherapeut kon ik diverse muzisch agogische middelen inzetten in de hulpverlening. Vanaf 2011 gaf ik ook speltherapie bij deze instelling. In 2018 heb ik ontslag genomen om mij helemaal op Elon te focussen.

Trainer Rots & Water en speltherapeut

In 2011 heb ik de opleiding als speltherapeut afgerond en heb ik bij de instelling waar ik werk de tak speltherapie opgezet en ben ik zelf uiteraard ook aan de slag gegaan als speltherapeut. In 2014 ben ik gecertificeerd rots- en watertrainer geworden. Sindsdien geef ik deze trainingen in samenwerking met een andere praktijk.

Na al die jaren ervaring als speltherapeut en als rots – en watertrainer kwam het verlangen om een eigen praktijk op te starten. Inmiddels was ik echter zwanger van mijn tweede, dus het had even uitstel nodig. Maar begin 2017 is praktijk Elon ‘geboren’. In datzelfde jaar heb ik ook mijn opleiding MWD-jeugdzorg afgerond om zo mijn expertise aan te tonen. Ik ben ingeschreven bij diverse kwaliteitsregisters (FVB, NVVS, SKJ). Daarnaast volg ik met zeer grote regelmaat nascholing (onder andere Theraplay®, SNS, ‘Hechting de basis’, ‘Oplossingsgericht werken’, ‘Emotieregulatie’) om zo mijn expertise uit te breiden en up-to-date te houden.

Thelma van der Lugt

Thelma van der Lugt - Trainer Rots & Water

Wat ik voor ogen heb, is dat we het mooiste zijn als we onszelf zijn.

Mijn naam is Thelma van der Lugt. Ik ben getrouwd en moeder van 4 kinderen (in de leeftijd van 1,5 t/m bijna 10) en ik woon in Rotterdam.

De afgelopen jaren heb ik me voornamelijk gericht op het gezin en de uitdagingen die dat met zich mee brengt. Daarnaast heb ik tijd besteed aan persoonlijke ontwikkeling door middel van o.a. coaching en het volgen van cursussen zoals de Rots- en Watertraining, kindermassage, Nederlandse Gebarentaal en kleding kleur- en stijladvies.

Als gezin zijn we 5 jaar geleden gestart met keuzes voor bewuster omgaan met voeding wat veel positieve effecten had op onze gezondheid. Ook in het ouderschap ben ik gegroeid in Attachment Parenting (zoals: langere periode van borstvoeding geven, dragen van een kind in een draagdoek, zindelijkheidscommunicatie-training en het gebruik van gebarentaal bij horende kinderen).

Trainer Rots en Water

Ik ben gecertificeerd Rots en Watertrainer. In september 2018 ben ik gestart met een 3-jarige opleiding Professionele Communicatie. Daarmee wil ik me ontwikkelen tot coach in Persoonlijke Ontwikkeling om klanten te helpen te ontdekken hoe ze hun eigen plek in kunnen nemen in familie, gezin, werk e.d. Vooral systemisch werken en het gebruik van (familie)opstellingen intrigeert me en wil ik graag leren. Ik wil me graag blijvend ontwikkelen.

Daarom help ik graag om kinderen via de Rots- en Watertraining op een speelse manier zich meer bewust te worden van zichzelf. Ervaren dat je al veel kracht in je hebt en uit kan stralen zonder dat je op de vuist hoeft te gaan. Dus o.a. ook: leren voelen wat je lijf tegen je zegt, grenzen aangeven, je concentreren en focus houden.

Ik vind het mooi om er aan bij te dragen dat kinderen mogen leren hoe je jezelf trouw kan blijven zonder de verbinding met een ander te verliezen.

Wietske Schot

Wietske Schot - Speltherapeut

Ik ben Wietske Schot – de Langen, 27 jaar oud en ik woon samen met mijn man in Schoonhoven. Sinds 2013 ben ik werkzaam in de Jeugdzorg waar ik (jonge) kinderen met voornamelijk hechtingsproblemen mag begeleiden om zichzelf te vinden en een relatie aan te gaan met de mensen op zich heen. Het intensieve contact met de kinderen, waarin je echt een tijd mag meegaan in hun leven ervaar ik als zeer waardevol. Na een aantal jaren wilde ik graag verdieping aanbrengen in mijn ontwikkeling als mens en professional. De opleiding speltherapie hielp mij om mezelf beter te leren kennen en zo ook door te ontwikkelen als professional.

Speltherapeut

In het werk als speltherapeut heb ik ervaren dat kinderen moed en kracht nodig hebben om hun levensverhaal te leren kennen, met de pijnlijke momenten en mooie ervaringen. Het is erg bijzonder om dit proces samen met het kind te ervaren.  Het onderlinge vertrouwen, het contact wat je met elkaar aangaat, het verdiepende spelen en ook het plezier  en het verdriet wat je in de spelkamer samen met het kind hebt, zijn erg waardevol. Het helpt om samen met het kind een proces, een pad in te gaan. Het pad waar het kind zichzelf en zijn omstandigheden beter leert kennen waardoor er verwerking, troost en echtheid mag ontstaan, is naar mijn idee de kracht van speltherapie. 

Ook bij Elon werken (en stellen zich later voor);

Tamar

Psycholoog, Drama- en speltherapeute

Annemieke

Speltherapeut

Nelleke

NVO- basis-orthopedagoog met aantekening psychodiagnostiek.

Eva

Orthopedagoog en speltherapeut

Rots & Water op locatie

Elon is met speltherapie, Theraplay en Rots & Water werkzaam in de omgeving Rotterdam, Delft, Den Haag, het Westland en omstreken. Trainingen Rots en Water kunnen op locatie gegeven worden. Neem gerust contact om de mogelijkheden te bespreken.