Elon

Elon biedt speltherapie (ook mogelijk met gebruik van elementen van Theraplay ®), Rots & Water trainingen en cursussen voor particulieren en scholen bij u op locatie of in de praktijk. De mooie, huiselijke praktijk voor speltherapie (en elementen van Theraplay) bevindt zich zich in Het klooster Oude Noorden aan de Ruivenstraat 81 te Rotterdam.  Gaat de voorkeur uit naar een training op locatie? Dat kan! Bij u (of uw kind) op school, het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. Als er een geschikte ruimte beschikbaar is, komen wij naar u toe. Het belangrijkste is dat de trainer en de kinderen een prettige ruimte hebben om ongestoord te kunnen werken. Speltherapie (en andere behandelvormen) vinden altijd plaats in de praktijk.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Eens per kwartaal stuurt Elon een nieuwsbrief. Meldt u nu aan voor onze nieuwsbrief om deze te ontvangen en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen bij en rondom Elon.

Samenwerking in de praktijk!

Wil je graag samenwerken met Elon, neem dan contact op. Wij staan open voor diverse disciplines (orthopedagoog, psycholoog, psychomotorisch therapeut, speltherapeut of andere vaktherapeuten). Onze hulp is gericht op kinderen en hun ouders. Wij zijn ook altijd op zoek naar hoofdaannemers in de omgeving Rotterdam. Wilt u onze expertise inkopen, neem dan contact op!

De praktijk

De naam Elon komt van een boom die op een eik lijkt (de terebint). Het is een krachtige boom die beschutting biedt en diepgeworteld is. Hij heeft een sterke stam en ruwe bast. De schors geeft hars en terpentijn. De Elon is een altijd groene boom. De bladeren zijn glinsterend groen en aromatisch. Hij draagt noten in de vorm van druiven, die de echte terpentijn (spijsolie) opleveren. Daarnaast bereikt hij evenals onze eik een zeer hoge ouderdom.

Praktijk Elon hoopt de klanten die bij ons langs komen te versterken. Of dat nu in de wortel, de stam of in de vruchten is.

Elon betekent daarnaast ‘God heeft mij lief’. Iedereen is welkom in praktijk Elon, ongeacht levensovertuiging. Wij werken vanuit een christelijke visie en hopen iets mee te mogen geven van Gods liefde aan mensen door het werk wat we doen. Daarnaast werken wij bij Elon zoveel mogelijk duurzaam. Dat betekent dat we met natuurlijke, ecologische of tweedehands speelgoed werken waar mogelijk. Onze missie is om de wereld iets beter na te laten dan dat we deze hebben ontvangen!

Wie zijn wij

Ilse Stelma

Ilse Stelma - Speltherapeut en trainer Rots en WaterMijn naam is Ilse Stelma onder andere getrouwd, (pleeg)moeder, vriendin, zus, dochter, leerkracht, hulpverlener én speltherapeut. Ruim 13 jaar ervaring in het onderwijs in binnen- en buitenland, 9 jaar ervaring als hulpverlener en meer dan 8 jaar ervaring als speltherapeut. Vanaf 2018 heb ik mijn baan (als hulpverlener) die ik had naast de praktijk opgezegd. Als hulpverlener heb ik ruime ervaring met Signs of Safety, Signs of Wellbeing. Ik was met name aanwezig bij de cliënt thuis. De focus lag op het werken volgens Welzijn nieuwe stijl, het oplossingsgericht werken en het werken met sociale netwerkversterking. Nauw samenwerken met andere hulpverleningsinstanties en gemeenten is belangrijk daarbij . Daarnaast richt je je als IAH’er ook op het omgaan met de gevolgen van een psychisch of psychosociaal probleem bij kinderen, jongeren en volwassenen.

Opvoedingsproblematiek en psychische problematiek vormden het grootste onderdeel in mijn werk met kinderen. Vanuit mijn expertise als speltherapeut kon ik diverse muzisch agogische middelen inzetten in de hulpverlening. Vanaf 2011 gaf ik ook speltherapie bij deze instelling. In 2018 heb ik ontslag genomen om mij helemaal op Elon te focussen.

Trainer Rots & Water en speltherapeut

In 2011 heb ik de opleiding als speltherapeut afgerond en heb ik bij de instelling waar ik werk de tak speltherapie opgezet en ben ik zelf uiteraard ook aan de slag gegaan als speltherapeut. In 2014 ben ik gecertificeerd rots- en watertrainer geworden. Sindsdien geef ik deze trainingen in samenwerking met een andere praktijk.

Na al die jaren ervaring als speltherapeut en als rots – en watertrainer kwam het verlangen om een eigen praktijk op te starten. Inmiddels was ik echter zwanger van mijn tweede, dus het had even uitstel nodig. Maar begin 2017 is praktijk Elon ‘geboren’. In datzelfde jaar heb ik ook mijn opleiding MWD-jeugdzorg afgerond om zo mijn expertise aan te tonen. Ik ben ingeschreven bij diverse kwaliteitsregisters (FVB, NVVS, SKJ). Daarnaast volg ik met zeer grote regelmaat nascholing (onder andere Theraplay®, SNS, ‘Hechting de basis’, ‘Oplossingsgericht werken’, ‘Emotieregulatie’) om zo mijn expertise uit te breiden en up-to-date te houden.

Thelma van der Lugt

Thelma van der Lugt - Trainer Rots & Water

Wat ik voor ogen heb, is dat we het mooiste zijn als we onszelf zijn.

Mijn naam is Thelma van der Lugt. Ik ben getrouwd en moeder van 4 kinderen (in de leeftijd van 1,5 t/m bijna 10) en ik woon in Rotterdam.

De afgelopen jaren heb ik me voornamelijk gericht op het gezin en de uitdagingen die dat met zich mee brengt. Daarnaast heb ik tijd besteed aan persoonlijke ontwikkeling door middel van o.a. coaching en het volgen van cursussen zoals de Rots- en Watertraining, kindermassage, Nederlandse Gebarentaal en kleding kleur- en stijladvies.

Als gezin zijn we 5 jaar geleden gestart met keuzes voor bewuster omgaan met voeding wat veel positieve effecten had op onze gezondheid. Ook in het ouderschap ben ik gegroeid in Attachment Parenting (zoals: langere periode van borstvoeding geven, dragen van een kind in een draagdoek, zindelijkheidscommunicatie-training en het gebruik van gebarentaal bij horende kinderen).

Trainer Rots en Water

Ik ben gecertificeerd Rots en Watertrainer. In september 2018 ben ik gestart met een 3-jarige opleiding Professionele Communicatie. Daarmee wil ik me ontwikkelen tot coach in Persoonlijke Ontwikkeling om klanten te helpen te ontdekken hoe ze hun eigen plek in kunnen nemen in familie, gezin, werk e.d. Vooral systemisch werken en het gebruik van (familie)opstellingen intrigeert me en wil ik graag leren. Ik wil me graag blijvend ontwikkelen.

Daarom help ik graag om kinderen via de Rots- en Watertraining op een speelse manier zich meer bewust te worden van zichzelf. Ervaren dat je al veel kracht in je hebt en uit kan stralen zonder dat je op de vuist hoeft te gaan. Dus o.a. ook: leren voelen wat je lijf tegen je zegt, grenzen aangeven, je concentreren en focus houden.

Ik vind het mooi om er aan bij te dragen dat kinderen mogen leren hoe je jezelf trouw kan blijven zonder de verbinding met een ander te verliezen.

Wietske Schot

Wietske Schot - Speltherapeut

Ik ben Wietske Schot – de Langen, 27 jaar oud en ik woon samen met mijn man in Schoonhoven. Sinds 2013 ben ik werkzaam in de Jeugdzorg waar ik (jonge) kinderen met voornamelijk hechtingsproblemen mag begeleiden om zichzelf te vinden en een relatie aan te gaan met de mensen op zich heen. Het intensieve contact met de kinderen, waarin je echt een tijd mag meegaan in hun leven ervaar ik als zeer waardevol. Na een aantal jaren wilde ik graag verdieping aanbrengen in mijn ontwikkeling als mens en professional. De opleiding speltherapie hielp mij om mezelf beter te leren kennen en zo ook door te ontwikkelen als professional.

Speltherapeut

In het werk als speltherapeut heb ik ervaren dat kinderen moed en kracht nodig hebben om hun levensverhaal te leren kennen, met de pijnlijke momenten en mooie ervaringen. Het is erg bijzonder om dit proces samen met het kind te ervaren.  Het onderlinge vertrouwen, het contact wat je met elkaar aangaat, het verdiepende spelen en ook het plezier  en het verdriet wat je in de spelkamer samen met het kind hebt, zijn erg waardevol. Het helpt om samen met het kind een proces, een pad in te gaan. Het pad waar het kind zichzelf en zijn omstandigheden beter leert kennen waardoor er verwerking, troost en echtheid mag ontstaan, is naar mijn idee de kracht van speltherapie.

Tamar

Mijn naam is Tamar, afgestudeerd als dramatherapeut (vaktherapeut drama en spel) en psychologe. Al een aantal jaar werk ik met kinderen in het gezin en werk behalve in de kinder- & jeugdpsychiatrie ook bij Praktijk Elon.

Kinderen komen bij ons vanuit heel verschillende situaties. Soms gaat het thuis niet goed, soms juist niet op school, of beide. Dit komt vaak door gedrags- en/of emotionele problemen. Het kan zijn dat er al lange tijd problemen zijn. Het gebeurt veel dat er dan een therapeut gevraagd wordt mee te denken en het is fijn om met elkaar te kunnen kijken naar een oplossing. Graag kijk ik mee naar wat er bij het kind past, wat er nodig is (moeilijke en makkelijke veranderingen), en zoeken we door het proces van therapie naar kracht en nieuwe mogelijkheden.

In de therapie is het heel belangrijk dat er een eigen plek is voor in het kind om verder te kunnen ontwikkelen en groeien, wat er ook gebeurt is in het verleden. Ook ga ik in gesprek met ouders en zoeken we naar verandering door verbinding en waar nodig ook confrontatie. De nieuwe manieren om uw kind het beste te geven kunt u zelf gaan gebruiken van dag tot dag. Door spel- en dramatherapie kan uw kind of tiener meer over zichzelf en over anderen leren, moeilijke dingen verwerken en stappen maken om verder te komen.

“Niet alles is perfect, maar samen kunnen we heel ver komen”

Tot ziens bij Elon!

Nelleke

Nelleke -Orthopedagoog en cognitief gedragstherapeutHallo! Mijn naam is Nelleke. Ik hou van mijn man en mijn labrador waarmee ik dichtbij den Haag woon. Ik hou van muziek, vrienden, familie, de natuur, taal, lekker eten en een goed boek. Ik hou minder van vis, musea, gezelschapsspellen en (te) strak geplande uitjes. Ik ben orthopedagoog en cognitief gedragstherapeut i.o. Sinds begin 2019 ben ik met plezier werkzaam bij Elon, naast mijn baan in de kinder- en jeugd GGZ. Ik behandel kinderen en jongeren (en begeleid hun ouders) die onder meer somber zijn, angstig zijn, dwangklachten hebben, veel piekeren, een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt, moeite hebben om aansluiting te vinden, gedragsproblemen laten zien of moeite hebben hun emoties te reguleren. Soms is het nodig om eerst wat helderder te krijgen hoe de klachten verklaard kunnen worden. Zodat vervolgens de juiste behandeling of begeleiding kan worden ingezet. Daar kan ik binnen Elon een rol in spelen in de vorm van psychodiagnostisch onderzoek (zoals sociaal-emotioneel onderzoek of intelligentieonderzoek).

Op dit moment zit ik helaas vol en kan ik geen nieuwe cliënten aannemen.

Eva

Eva - Speltherapeut en orthopedagoogMijn naam is Eva. Ik ben getrouwd en moeder van twee lieve zoontjes, de oudste is bijna 2,5 jaar en mijn jongste is bijna 2 maanden. In mijn vrije tijd ben ik dan ook veel in speeltuinen, dierentuinen en andere “kinderplekken” te vinden. Naast zo veel mogelijk tijd doorbrengen met mijn gezin, vind ik het erg leuk om te dansen en creatief bezig te zijn zoals het opknappen van oude meubeltjes.

Ik ben afgestudeerd speltherapeut en orthopedagoog en werk al bijna 10 jaar met studenten met een autisme spectrum stoornis die beschermd wonen. Ik geloof mede hierdoor dat de oplossing al in de persoon zit, maar dat er nog hulp nodig is om deze optimaal in te zetten of verder te ontwikkelen. Deze optimistische visie breng ik ook mee naar de spelkamer waar ik het kind in zijn of haar kracht wil zetten om vervolgens “sterker” de spelkamer te verlaten. Vanuit mijn achtergrond als orthopedagoog hecht ik veel waarde aan het systeem om het kind heen (bijv. ouders en leerkrachten), om ook deze belangrijke personen in hun kennis en kunde te kunnen verrijken. Op deze manier kan de verandering die het kind heeft gemaakt het meest succesvol zijn in het dagelijks leven.

Annemieke

Annemieke is speltherapeut. Later volgt een uitgebreidere introductie van haar.

Rots & Water op locatie

Elon is met speltherapie, Theraplay en Rots & Water werkzaam in de omgeving Rotterdam, Delft, Den Haag, het Westland en omstreken. Trainingen Rots en Water kunnen op locatie gegeven worden. Neem gerust contact om de mogelijkheden te bespreken.